องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการปฏิบัติตามนโยบาย (NO GIFT POLICY) งดการให้ มารับ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล เพื่อสร้างค่านิยม งดการให้ ไม่รับ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ขอเชิญชวนทุกท่านอวยพรปีใหม่ ส่งความปราถนาดีที่มีต่อกัน โดยใช้บัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทนการให้ของขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณในความปราถนาดีและไมตรีจิตจากท่าน  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษาฯ
คู่มือประชาชน
 
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ข่าวสาร
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
_______________________________________________________________________________________________________
 
เรื่อง:
รายละเอียด :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
     
  
  
    
1
 หัวข้อ ::  awfpsagi
 รายละเอียด ::  cheapest generic bactrim (sulfamethoxazole / trimethoprim) without a persription
 ชื่อ ::  SamGuemi
 ที่อยู่ ::  New York
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  grrhosch@mail.com
 

  โดย :  (grrhosch@mail.com )
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 มี.ค. 2566   

2
 หัวข้อ ::  nmtnllmu
 รายละเอียด ::  silagra 100 mg sale
 ชื่อ ::  IvyGuemi
 ที่อยู่ ::  San Jose
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  angb728@gmail.com
 

  โดย :  (angb728@gmail.com )
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 มี.ค. 2566   

3
 หัวข้อ ::  iapvlxjm
 รายละเอียด ::  retino 0.25
 ชื่อ ::  IvyGuemi
 ที่อยู่ ::  San Jose
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  nopopanda@mail.com
 

  โดย :  (nopopanda@mail.com )
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 มี.ค. 2566   

4
 หัวข้อ ::  waocpwqb
 รายละเอียด ::  citalopram 40 mg tablets
 ชื่อ ::  EyeGuemi
 ที่อยู่ ::  San Jose
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  johnengstrom@outlook.com
 

  โดย :  (johnengstrom@outlook.com )
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 มี.ค. 2566   

5
 หัวข้อ ::  qisxcmley
 รายละเอียด ::  xenical 120mg for sale
 ชื่อ ::  MaryGuemi
 ที่อยู่ ::  Dallas
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  rjeffers@yahoo.com
 

  โดย :  (rjeffers@yahoo.com )
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 มี.ค. 2566   

6
 หัวข้อ ::  vctzmvge
 รายละเอียด ::  cost of bactrim
 ชื่อ ::  JoeGuemi
 ที่อยู่ ::  Phoenix
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  malleydesigns@hotmail.com
 

  โดย :  (malleydesigns@hotmail.com )
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 มี.ค. 2566   

7
 หัวข้อ ::  xgxjzwzu
 รายละเอียด ::  generic of bactrim
 ชื่อ ::  SamGuemi
 ที่อยู่ ::  New York
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  eusebia@outlook.com
 

  โดย :  (eusebia@outlook.com )
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 มี.ค. 2566   

8
 หัวข้อ ::  uswoeuvu
 รายละเอียด ::  budesonide 25 mg
 ชื่อ ::  IvyGuemi
 ที่อยู่ ::  San Jose
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  melissawilson745@aol.com
 

  โดย :  (melissawilson745@aol.com )
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 มี.ค. 2566   

9
 หัวข้อ ::  oquxngft
 รายละเอียด ::  hydrochlorothiazide 25 mg capsules
 ชื่อ ::  IvyGuemi
 ที่อยู่ ::  San Jose
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  markdooley@yahoo.com
 

  โดย :  (markdooley@yahoo.com )
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 มี.ค. 2566   

10
 หัวข้อ ::  qpcgfqbp
 รายละเอียด ::  amoxicillin for sale in us
 ชื่อ ::  JackGuemi
 ที่อยู่ ::  Phoenix
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  mgeorgio1@mail.com
 

  โดย :  (mgeorgio1@mail.com )
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 มี.ค. 2566   

11
 หัวข้อ ::  dfdhtvwd
 รายละเอียด ::  augmentin 500 coupon
 ชื่อ ::  SueGuemi
 ที่อยู่ ::  San Jose
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  bgiesel@aol.com
 

  โดย :  (bgiesel@aol.com )
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 มี.ค. 2566   

12
 หัวข้อ ::  tfravzdru
 รายละเอียด ::  online pharmacy non prescription drugs
 ชื่อ ::  MaryGuemi
 ที่อยู่ ::  Dallas
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  thea@aol.com
 

  โดย :  (thea@aol.com )
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 มี.ค. 2566   

13
 หัวข้อ ::  utnmbgba
 รายละเอียด ::  arimidex brand name in india
 ชื่อ ::  SamGuemi
 ที่อยู่ ::  New York
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  gisele@aol.com
 

  โดย :  (gisele@aol.com )
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 มี.ค. 2566   

14
 หัวข้อ ::  xqpxqnni
 รายละเอียด ::  cafergot 1 100 mg
 ชื่อ ::  SueGuemi
 ที่อยู่ ::  San Jose
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  marinda@aol.com
 

  โดย :  (marinda@aol.com )
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 มี.ค. 2566   

15
 หัวข้อ ::  lhisrdtdco
 รายละเอียด ::  rate online pharmacies
 ชื่อ ::  AlanGuemi
 ที่อยู่ ::  New York
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  lucapaganetti@mail.com
 

  โดย :  (lucapaganetti@mail.com )
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 มี.ค. 2566   

 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ( โทร. 0-4406-0388 , 08-5494-5070 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.